FACEBOOK


PravidlaMISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Mistrovství ČR je otevřené. Titul Mistr ČR bude udělen občanům ČR v kategoriích 1A Elite, Doublehanded, Offstring (4A), Freehand (5A), 1A Women.


Soutěžící v kategoriích 1A Elite musí být členem CYA se zaplaceným členským poplatkem na daný rok. Členský poplatek lze zaplatit přímo na místě při registraci nebo předem převodem na transparentní účet CYA. Členem CYA se může soutěžící stát i přímo na YYMČR 2017. Pro urychlení registrace doporučujeme stáhnout a vyplnit přihlášku z tohoto odkazu (http://cya.cz/prihlaska.pdf ). Pro žadatele mladší 15-ti let je nutný podpis zákonného zástupce. Registrace nového člena stojí 50 Kč a je k ní nutná, kromě řádně vyplněné přihlášky, i průkazová fotografie. Po dohodě je možné dodat fotografii elektronicky. Pro další informace kontaktujte novotny@cya.cz.

 • Soutěžící se mohou přihlásit do jedné z výkonnostních kategorií (1A Junior, 1A Advanced, 1A Elite) a nebo do kategorie 1A Women, Doublehanded, 4A, 5A, 1A Royal.
 • Soutěžící v kategorii 1A Women mohou být pouze ženy.
 • Soutěžící v kategorii 1A Royal mohou být pouze soutěžící, kteří yoyují 10 a více let.
 • Soutěžící v kategorii 1A Open mohou být pouze soutěžící nepocházející z ČR.Pravidla freestyle:

 • Freestyle se řídí novými pravidly IYYF, které byly použity na World Yoyo Contest 2017 na Islandu, k nahlédnutí např. v tomto odkaze.
 • Finále kategorie 1A Elite, 1A Women, 1A Open, Doublehanded, 4A, 5A se hodnotí způsobem „Final“.
 • Kvalifikace kategorie 1A Elite, 1A Open a finále 1A Advanced se hodnotí způsobem „Prelim“.
 • Předkvalifikace kategorie 1A Elite se hodnotí způsobem „Wild Card“.
 • Kategorie 1A Royal se hodnotí "starým" způsobem, kdy 50% tvoří technika, 50% umělecký dojem.

Stage Time Distribution Major
Deduction
Wild Card
30 sec
T.Ex (100%)
Clickers
No
Prelim 1 min T.Ex (60%)
Clickers
T.Ev (20%)
2 categories
P.Ev (20%)
2 categories
Yes
Final 3 min
T.Ex (60%)
Clickers
T.Ev (20%)
4 categories
P.Ev (20%)
4 categories
YesSeed do finále 1A Elite

 • Michael Malík - Mistr ČR 2016


  Seed do kvalifikace 1A Elite

 • Jakub Dekan - vítěz CYA Poháru 2016
 • Matouš Tomeš - vítěz TYC 2017


Všeobecná pravidla povinných triků:

 • Trik musí být zakončen chycením yoya do jedné ruky, aniž by se při návratu odrazilo o tělo nebo by chycení pomohla ruka druhá.
 • Po zakončení triku musí být vždy správně navinut provázek (bez uzlu). Rozhodčí si může vždy vyžádat kontrolu provázku.
 • Všechna yoya musí být schopna vykonat minimálně 3-vteřinového sleepera. Rozhodčí si může kdykoliv vyžádat kontrolu této vlastnosti.
 • Prostor pro provedení triku je vyznačen páskou, inkoustem, křídou nebo jakýmkoliv jiným zřetelným způsobem, přičemž šířka značení se považuje za prostor mimo hrací plochu.
 • Velikost hrací plochy je čtverec o velikosti 100×100 cm.
 • Každý hod v hracím prostoru se automaticky považuje za pokus o trik.
 • Všechny triky musí být provedeny tak, že soutěžící stojí oběma nohama uvnitř hrací plochy. Jakýkoliv pokus soutěžícího s nohou (nohama) mimo prostor se považuje za neúspěšný pokus.
 • Pro soutěžícího, který je právě na řadě (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený prostor), jsou povoleny pouze tyto triky: throwdown, sleeper, bind, forward pass, jeden loop the loop nebo úpravy stringu.
 • Pokus o soutěžní trik je automaticky považován za neúspěšný pokus v daném triku.
 • Pokud se soutěžící nachází mimo hrací plochu může string upravovat buď manuálně nebo natažením nového stringu stejné délky jako byl string předchozí.
 • Pokud nohy soutěžícího opustí při vykonávání triku vyznačený prostor, automaticky se daný trik považuje za neúspěšný.
 • Pokud není u triku uvedeno jinak, nejsou při jeho vykonávání povoleny jakákoliv minutí stringu a podobné chyby.
 • Soutěžící může použít jakékoliv yoyo. Pokud není uvedeno jinak, je možné použít pouze jedno yoyo, jejich výměna je možná pouze pokud to povolí rozhodčí (rozbití yoya apod.). Na tie-break se musí použít pouze jedno a to stejné yoyo , se kterým soutěžící předváděl předchozí triky.
 • Zkracování stringu pomocí omotávání okolo ruky nebo prstu za účelem jednoduššího provedení triku je zakázáno. Všechny triky musí být provedeny s plnou délkou stringu.
 • Opakování daného triku je možné tak dlouho, dokud jeho provedení je čisté. Tzn. je možné místo deseti loopů provést loopů 20, s tím že zakončení musí být čisté. Bodové ohodnocení však zůstává stejné. Opakování triku však nesmí být nižší než požadují pravidla.
 • Jakýkoliv soutěžící, který není právě hodnocen a bude rušit právě hodnoceného soutěžícího nebo rozhodčího v jeho výkonu, může být diskvalifikován.
 • Rozhodnutí rozhodčího je konečné.Specifcká pravidla jednotlivých kategorií:


Specifická pravidla pro kategorii 1A:

 • Není povoleno použít více než jedno yoyo najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Není povoleno sundavat provázek z yoya (offstringové triky). Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Není povoleno použít yoyo s protizávažím (counter-weight). Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Moebius a triky typu “skyrocket” jsou povoleny.
 • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release catches (like suicides/Iron Whips), slack catches, re-generations, binds apod.

 • Specifická pravidla pro kategorii 2A:
  • Rozhodčí neudělují body dokud nejsou používány obě yoya najednou.
  • Není povoleno použít více než dvě yoya najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
  • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: loops, punches, wraps, tanglers, moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations apod.

  • Specifická pravidla pro kategorii 3A:
   • Rozhodčí neudělují body dokud nejsou používány obě yoya najednou.
   • Není povoleno použít více než dvě yoya najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
   • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy 1A triků provedené se dvěma yoyi, tanglers, worlds, grinds, wraps, loops apod.

   • Specifická pravidla pro kategorii 4A:
    • Je povolen jakýkoliv počet “offstringových” yoyí najednou.
    • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy triků 1A
    • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: launches, tosses, catches, regenerations, grinds, intentional bounces off body parts or the stage back to a catch, boingys or other types of bounces between strings.
    • Triky a jejich části provedené méně riskantním způsobem jsou hodnoceny méně než typicky offstringové triky kdy se yoyo objevuje mimo provázek apod.

    • Specifická pravidla pro kategorii 5A:
     • Body jsou udělovány jen pokud je counter-weight (protizávaží) aktivně využíván a nebo přesouván mezi rukami. Triky prováděné s držením protizávaží v ruce po celou dobu jsou považovány za 1A triky a jsou hodnoceny málo nebo vůbec.
     • Může být použito libovolné množství yoyí s protizávažím najednou i lobovolné množství protizávaží najednou.
     • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy triků 1A s využitím protizávaží, aerial releases and catches, grinds apod.


     • Rozhodnutí rozhodčích jsou konečná.
     • Protesty je možno podávat s vkladem 200,- hlavnímu rozhodčímu. Protest bude přezkoumán předem stanovenou komisí (jury) a při shledání oprávněnosti protestu a kladném vyřízení bude vklad vrácen.
     KATEGORIE


     1A JUNIOR (MUŽI DO 15 LET, ŽENY BEZ OMEZENÍ)

     Finále - Tricklist. Na každý trik jsou dva pokusy. První úspěšný je ohodnocen 5-ti body, druhý pak 3-mi body. Pokud se trik nepovede ani na druhý pokus, soutěžící obdrží 0 bodů. Dále pravidla YYMČR. Vítěz je určen prostým součtem bodů. Při bodové shodě soutěžících rozhodne tie break.


     Tricklist:
     • Sleeper (5 sek.) - video #1 / video#2
     • Walk the dog (30 cm) - video #1 / video#2
     • Forward pass - yoyo musí být chyceno rukou s dlaní nahoru - video #1
     • Around the world - yoyo musí být chyceno rukou s dlaní nahoru - video #1 / video#2
     • Elevator – yoyo nesmí pouze dojet k horní ruce, ale musí vyjet nad ní, přpadně přes ní - video #1 / video#2
     • Rock the baby (3 zhoupnutí) - video #1 / video#2
     • Stop and go - video #1 / video#2
     • Braintwister - video #1 / video#2
     • Man on the Flying Trapeze (Trapeza) - video #1 / video#2
     • Double or nothing - je zakázano odstrkování provázků palcem, provázek musí být na obou ukou omotán pouze přes jeden prst, zakončení je povoleno jak vyhozením do trapezy, tak dismountem - video #1 / video#2

     • Tie break: Trapeza na první nahození (v případě potřeby další triky z tohoto tricklistu) - video #1 / video#2
     • Rozhodčí budou uznávat všechny správné verze triků ve správném počtu opakování. Případné nejasnosti konzultujte s rozhodčími ve vymezeném čase před začátkem soutěže.


     • 1A ADVANCED

      Kvalifikace - Sport ladder. Na každý trik má soutěžící pouze jeden pokus, možná je jedna chyba. Při druhé chybě soutěžící končí a započítává se mu poslední splněný trik. V případě nerozhodného výsledku a nutnosti rozhodnut mezi soutěžícími rozhoduje dále v tomto pořadí – první pokažený trik (čím později, tím lépe), tie break na poslední povedný trik (max. 5 opakování), tie break (iron whip max. 20x, dále suicide max. 20x), losování. Dále pravidla YYMČR.


      Finále - minutový (1:00) freestyle. Prvních sedm soutěžících postupuje dál do finále formou. Další postupující do maximálního počtu deseti soutěžících mohou do freestylu přidat rozhodčí. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.
      Tricklist:
      • Zipper 3x - trik musí být prováděn ve správné rovině, první mount musí proveden undermountem - video #1
      • Eli hops 3x (dotek rukou) - video #1
      • Boing-e-boing 3x - video #1
      • Plastic whip - musí být jasně vidět správné chycení provázků, před vrácením yoya do ruky ukázat rozhodčím - video #1
      • Cold Fussion - video #1
      • Kwijibo - zakončení by mělo být vyhozením do trapezy, povoleno je i zakončení dismountem - video #1
      • Iron Whip 2x - musí být jasně vidět správné chycení provázků, před vrácením yoya do ruky ukázat rozhodčím - video #1
      • Suicide 2x - první smyčka může být chycena na jakýkoliv prst, další však musí být chycena na ten samý, provázek nesmí být přetočen, ja zakázáno před odhozením oko zvětšovat dalším prstem - video #1
      • Kamikaze - video #1
      • Spirit Bomb - video #1

      • Tie break: poslední kompletní trik dosažený soutěžícími, mezi nimiž je potřeba rozhodnout.
      • Rozhodčí budou uznávat všechny správné verze triků ve správném počtu opakování. Případné nejasnosti konzultujte s rozhodčími ve vymezeném čase před začátkem soutěže.


      • 1A ELITE

       Wild Card – půlminutový (0:30) freestyle. Pouze při účasti více než 35-ti soutěžících nebo podle rozhodnutí organizátorů YYMČR 2017. Hodnotí se 100% technické provedení, neudělují se Major deduction (detaily viz pravidla IYYF).


       Soutěžící si připraví číslo písničky (viz seznam v tomto odkaze), které pak řekne při svém nástupu.


       Kvalifikace - minutový (1:00) freestyle pro maximálně 30 soutěžících, přímo do kvalifikačního freestylu budou nasazeni vítězové A contestů a vítěz loňského pořadí Poháru CYA. Zbylí soutěžící vzejdou z Wild Card.


       Finále - tříminutový (3:00) freestyle. Na MČR je přímo do finále nasazen obhájce vítězství z předchozího roku. Počet soutěžících ve finále Elite je max. 15. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.

       1A OPEN – MEZINÁRODNÍ KATEGORIE

       Kvalifikace - minutový (1:00) freestyle. Z Kvalifikace postupuje do finále 7 soutěžících. Finále - dvouminutový (2:00) freestyle. Do finále je automaticky nasazen loňský vítez Tal Mordoch. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.       Doublehanded, 4A, 5A

       Tato kategorie se skládá pouze z finále – dvouminutový (2:00) freestyle. Kvalifikace (freestyle 1:00) může být v jednotlivých kategoriích přidána, pokud počet soutěžících bude větší než 10. Povolené styly yoyování jsou, dle názvu kategorie: Doublehanded (2A a 3A), 4A nebo 5A. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle. Minimální počet přihlášených na vypsání samostatné kategorie je 5.Hudba

 • Hudba se nahrává přes registrační formulář na tomto webu.
 • Pokud nestihnete hudbu nahrát nebo se budete registrovat až na místě, svojí hudbu přineste POUZE ve formátu MP3 a POUZE na obyčejném flashdisku. Pokud této možnosti využijete tak se Vaše startovné automaticky zvedá o 300,- Kč. Tato pokuta platí i pro změnu hudby na místě.
 • MP3 flashdisky jako USB MP3 přehrávače, iPod, iPhone, mobilní telefony, tablety apod. jsou nepřípustné!
 • Muzika nesmí obsahovat žádné rasistické podtexty a jiné nepřípustné prvky (sprostá slova, apod.). Pokud si nejste jisti svým výběrem, poraďte se dopředu se sudími. Nedodržení tohot pravidla může vézt k diskalifikaci soutěžícího!
 • Skladba, kterou chcete použít, musí být v jedné stopě. Pro freestyle bude přehrána pouze jedna stopa. Pokud je skladba delší než určený čas, např. tři minuty, bude zastavena mezi 3:00 a 3:01.
 • Pokud je kratší, ukončuje freestyle (konec stopy znamená konec freestylu).
 • Pokud se muzika náhodně zastaví, může si soutěžící vybrat, zda bude pokračovat tam kde se hudba zastavila, nebo začne freestyle znova.
 • V případě, že dojde omylem ke spuštění jiné skladby, než si soutěžící vybral, může soutěžící svůj freestyle zastavit a požadovat spuštění vybrané skladby (freestyle provedený na chybně puštěnou muziku se do hodnocení NEZAPOČÍTÁVÁ).